Studenti mogu da biraju da jedan od prva dva kolokvijuma polažu putem domaćeg zadatka. Domaći zadatak mogu dobiti kod predmetnog profesora u terminu konsultacija (utorak 18-20h, Bulevar Umetnosti 29, kabinet 10). Domaći zadatak studenti brane usmeno kod predmetnog profesora u pomenutom terminu, a pre početka ispitnog roka. Domaći zadatak se isključivo radi u udžbeniku, Poslovna…

Student mentor  prati  rad studenata prve godine i studenti mogu da im se obrate za pomoć. Student mentor je: Dragana Boras prijem studenata – sreda 12-14h, kabinet 35, Maršala Tolbuhina 8

Dokument preuzmite ovde.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET DŽON NEZBIT

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: